Liszt Kring Activiteiten Over Liszt Internationaal Archief
Doelstelling Adresgegevens Bestuur Word donateur

 

In memoriam Ad de Roij

Oprichter van de Franz Liszt Kring

 

 

Op 4 november jl. bereikte ons het droeve bericht dat Ad de Roij op 3 november op 65-jarige leeftijd plotseling is overleden ten gevolge van een hartinfarct. Ad was de initiatiefnemer en oprichter van de Franz Liszt Kring: in 1978 belde hij Toos Onderdenwijngaard op met het verzoek of zij hem wilde helpen een stichting op te richten naar voorbeeld van de Engelse Liszt Society. In 1979 was een bestuur gevormd en werd de Franz Liszt Kring in Utrecht opgericht. Ad werd bestuurssecretaris.

De oprichtingsbijeenkomst werd gehouden in Ad de Roij’s toenmalige woning aan de Monseigneur v.d. Weteringstraat in Utrecht, waar tot en met 1982 alle huisconcerten werden gehouden in Ads ruime woonkamer; daar traden op de kolossale Estonia-concertvleugel vele jonge en oudere pianisten van naam op, onder wie Toos Onderdenwijngaard, Daniel Wayenberg, onze huidige voorzitter Martyn van den Hoek en bestuurslid Albert Brussee. De tijden van de Parijse muzieksalons uit de tijd van Liszt en Chopin herleefden tijdens de talrijke programmatisch interessante en altijd drukbezochte huisconcerten en leden-spelen-voor-leden-avonden. Daarbij waren de vele originele portretten van Liszt aan de muren sterk sfeer bepalend, maar ook de nazit met drankjes en hapjes die tot diep in de nacht doorgingen en waarbij menige donateur achter de vleugel kroop. Er ontstonden hechte vriendschapsbanden onder de Lisztianen van het eerste uur.

In 1983 verhuisde Ad met zijn vrouw, schilderes Charlotte Molenkamp, naar een monumentale villa aan de Koningshoeve in Tilburg en daarmee kwam er een einde aan de Utrechtse huisconcerten. Die werden verplaatst naar de woning van penningmeester Kees Moes in Baarn, die spoedig ook het secretariaat van Ad overnam. Omstreeks 1990 trad Ad af als bestuurslid. In de daarop volgende jaren ging hij zich meer en meer concentreren op het management van het werk van Charlotte, die als beeldend kunstenares spoedig nationale bekendheid kreeg.

Enkele jaren geleden verkocht Ad zijn iconografische Liszt-collectie aan het Liszt Archief Delft. Hij bleef echter actief als stimulator van de muziek, onder meer door pianorecitals te organiseren in het Cenakel te Tilburg, in het bijzonder voor zijn hartsvriend pianist en Lisztconcours-winnaar Igor Roma, die hij financieel en facilitair ondersteunde bij het uitbrengen van diens cd’s. Zelf bleef Ad als pianist en vooral ook als componist actief en schreef onder andere werken voor accordeon en de pianocompositie Tilburg voor Igor Roma, die dit werk in premičre bracht.

Ad is altijd iemand van het grote gebaar geweest. In zijn Utrechtse tijd reed hij in de meest opvallende en stellig grootste auto van ons land, een Rolls-Royce, gevat in een handgemaakte Vanden Plas carrosserie die oogde als een koets. Zijn kasteelvilla was een van de grootste huizen in Tilburg. Tijdens de Liszt-reizen die de Liszt Kring begin jaren’80 maakte, viel op hoe gemakkelijk de knappe en toegankelijke Ad zich in het uitgaansleven bewoog. De laatste keer sprak ik Ad, die ik sinds 1979 als een goede vriend heb beschouwd, na afloop van de eerste finale-avond van het afgelopen Liszt-concours. Hoewel Ad al 65 was, oogde hij nog altijd jong en flamboyant, met dezelfde markante, donkerbruine krullenkop, ontwapenende blik en opvallende kledij die hij had toen hij bijna veertig jaar geleden onze Liszt Kring oprichtte.

Het is onvoorstelbaar dat maar net twee weken na onze ontmoeting tijdens het Liszt-concours condoleances op facebook verschenen, gevolgd door een e-mail van onze wederzijdse vriend Igor Roma die mij de droeve tijding bracht van Ads plotselinge dood.

Namens het bestuur van de Franz Liszt Kring wens ik Charlotte en zijn twee kinderen Ghislaine en Philippe alle sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Christo

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 11 november om 13.30 uur in de parochiekerk St.Dionysius – ’t Heike, Stadhuisstraat te Tilburg. Aansluitend wordt Ad begraven op de R.K. begraafplaats De Heuvel, St. Josephstraat te Tilburg.

Copyright Stichting Franz Liszt Kring. Alle rechten voorbehouden.