Liszt Kring Activiteiten Over Liszt Internationaal Archief
Doelstelling Adresgegevens Bestuur Word donateur

 

Bestuur

 

Martyn van den Hoek - voorzitter
Christo Lelie – vicevoorzitter en hoofdredacteur van het Tijdschrift van de Franz Liszt Kring
Peter van Korlaar – eerste secretaris, tweede penningmeester (ledenadministratie) en coördinatie huisconcerten
Johan Verrest – eerste penningmeester
Toos Onderdenwijngaard – algemeen bestuurslid
Albert Brussee – algemeen bestuurslid (eindredactie Liszt Bulletin)
Aad Jordaans – algemeen bestuurslid (sponsorwerving)
Yoram Ish-Hurwitz – algemeen bestuurslid

Martyn van den Hoek, voorzitter
Martyn van den Hoek, Musicus in de breedste zin van het woord: pianist, begeleider, komponist, pedagoog, schrijver, arrangeur, veelgevraagd jurylid, causeur, artistiek leider van diverse festivals. Geboren in Rotterdam, studeerde hij aan het Conservatorium van die stad. Vervolmaakt werd zijn muzikale persoonlijkheid in Moskau, Budapest en New York. Hij was eerste prijswinnaar van het Int. Lisztconcours 1986 en behaalde in het jaar daarop de Nederlandse Muziekprijs. Deze onderscheidingen openden hem de weg naar een wereldwijde concertpraktijk op alle mogelijke muziekgebieden. Samen met zijn vrouw, de Japanse pianiste Tomiko Kaneko, vormt hij een vast pianoduo. Website martyn.vandenhoek.at

Christo Lelie, vice-voorzitter, redacteur Tijdschrift van de Franz Liszt Kring
Christo Lelie is professioneel pianist, organist en muziekjournalist. Hoofdredacteur van het EPTA Piano Bulletin. Muziekmedewerker dagblad Trouw, publicist van talloze artikelen over Liszt, pianospel, pianisten, orgel- en instrumentenbouw. Auteur van het boek Van Piano tot Forte (geschiedenis en gebruik van de vroege piano, Kampen 1995). Pianist Rotterdamse Dansacademie, organist Vierhovenkerk en Vrijzinnige Hervormde Gemeente Delft. Geeft concerten in binnen- en buitenland. Bezit unieke bibliotheek en iconografische collectie betreffende Liszt en de piano. Website www.christolelie.nl

Johan Verrest, eerste penningmeester
Geboren Breda 12 mei 1949 en woont sinds zijn huwelijk in 1973 in Maarheeze. Heeft muzikale zoon geadopteerd in 1983. In 1985 afgestudeerd als registeraccountant. Geniet passief van diverse soorten muziek. Werkverleden: 40 jaar waarvan 15 jaar NV Philips in diverse bedrijfsonderdelen en 25 jaar bij zorgverzekeraar VGZ, in diverse functies binnen de accountancy. Bestuurservaring: tussen 1984 en 1996 10 jaar kerk- en schoolbestuur (afzonderlijke besturen) functies van penningmeester tot voorzitter; vanaf 2002 penningmeester van de Stichting Franz Liszt Kring; 2008: voorzitter/penningmeester van een kleine Vereniging van Huiseigenaren te Grave; sinds najaar 2008 penningmeester van de Lymfklierkanker Vereniging Nederland.

Peter van Korlaar, tweede penningmeester
Peter van Korlaar (1950) studeerde Piano en Schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium. Hij werkt vanaf 1972 in het VO als leraar muziek en in zijn woon-/werkgebied de Bommelerwaard is hij actief als pianist en als docent piano. In het culturele verenigingsleven vervulde hij enkele bestuursfuncties. In zijn vrije tijd maakte hij vele studiereizen naar diverse landen in Europa waarbij de nadruk steeds viel op het fotografisch in kaart brengen van de sporen die de grote componisten ons nalieten. Hij was samen met Neerlandicus Jaap Sluiter ook actief in een succesvol project over pianomuziek en poëzie. Zijn fascinatie voor de componist Franz Liszt kwam tot uiting in diverse publicaties ondermeer over het Franz Liszt Pianoconcours. Ook gaf hij cursussen over het luisteren naar klassieke muziek. Meer info: www.pianoinstituut.nl en www.petervankorlaar.com

Toos Onderdenwijngaard
Toos Onderdenwijngaard (Den Haag) is een Nederlands concertpianiste die vooral furore maakte in de jaren zestig, zeventig en tachtig. Zij kreeg haar eerste pianolessen bij Leny Noske-Friedlaender en theorie bij Bernhard van den Sigtenhorst Meyer. Studeerde daarna piano bij Nelly Wagenaar in Amsterdam. In Parijs volgde ze lessen bij Jacques Février en de beroemde pedagoge Marguerite Long. In 1949 won ze de eerste Elisabeth Evertsprijs. In de loop der jaren trad ze veelvuldig op in Nederlandse concertzalen, onder meer met het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Residentie Orkest. Ze werkte met dirigenten als Bernard Haitink, Jean Fournet en Antal Dorati. Onderdenwijngaard was ook hoofddocent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ze specialiseerde zich in de pianomuziek van Franz Liszt. Ze nam alle pianoconcerten van Haydn voor de radio op. Ook maakte ze een groot aantal plaatopnamen, met name met werken van Liszt.

Albert Brussee
Albert Brussee werd op 6 mei 1946 te Apeldoorn geboren. Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij aan het Muzieklyceum te Amsterdam voor de hoofdvakken piano en schoolmuziek. Als leerling van Jaap Spaanderman, Daničle Dechenne en Ton Hartsuiker (voor moderne muziek) behaalde hij in 1971 het Einddiploma-Solospel met onderscheiding en besloot zijn studie in 1974 met de Prix d'Excellence, de meest prestigieuze muziekprijs in Nederland in die tijd. Van 1971 tot 1981 trad Albert Brussee regelmatig op, uitsluitend als solist, en was ook meerdere malen over de radio te horen. Nadien legde hij zich in verband met focale distonie aan zijn rechterhand als pianodocent en leraar Historische Ontwikkeling Piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag toe op lesgeven. Als redacteur van zowel het Piano Bulletin van EPTA-Nederland als het tijdschrift van de Nederlandse Franz Liszt Kring publiceerde hij een groot aantal artikelen van muziekhistorische en pianopedagogische aard, ook in Engelse, Duitse, Hongaarse en Amerikaanse tijdschriften. Door zijn reconstructie en uitgave van vroege versies van Liszts pianocyclus Harmonies poétiques et religieuses, tezamen twintig nog niet eerder gedrukte klavierstukken, heeft Albert Brussee vooral als Liszt-kenner naam gemaakt. Daarnaast componeert hij – in het verleden ook in samenwerking met wijlen Max Prick van Wely – pianomuziek, waarin een zekere invloed van de ‘lichte muze’ herkenbaar is. De laatste jaren treedt Albert Brussee weer vaker voor het voetlicht, zowel in recitals, lecture-recitals als lezingen. Hij bracht tot op heden zeven CD’s uit, die in vele tijdschriften en dagbaden lovend werden besproken. Website www.albertbrussee.nl

Aad Jordaans
Al op zeer jeugdige leeftijd improviseerde Aad Jordaans aan de piano, maar kreeg pas vanaf zijn zevende zijn eerste pianolessen. Alhoewel een conservatoriumstudie een logische stap leek, koos hij toch voor een technische studie. Zijn studie aan de TU Delft, Werktuigbouwkunde, combineerde hij met zijn pianostudie bij de Nederlandse pianist en pedagoog Marinus Flipse. Daarna volgde hij nog lessen bij de indertijd in Nederland wonende Amerikaanse pianist Christopher Czaja Sager. Alhoewel hij na zijn afstuderen aan de TU zijn werk vond in de techniek en met name een bedrijf voor de ontwikkeling van software voor technische berekeningen in de bouwfysica en installatietechniek van de grond kreeg en een periode als directiesecretaris van één van de grote TNO-instituten werkzaam was, bleven muziek en pianospelen een rode draad in zijn leven. Zo nam hij In 1999 het initiatief om kamermuziekconcerten te gaan organiseren in de Westvest90-kerk in Schiedam, een kerk met een fabuleuze akoestiek voor kamermuziek waar inmiddels ook veel Cd opnamen plaatsvinden. Als secretaris/penningmeester van de Stichting Piano Piano is hij nauw betrokken bij de organisatie van een zomercursus voor jong pianotalent op een kasteel in Nederland. Inmiddels gestopt met werken, wijdt hij zich ten volle aan de piano en wil zich nog meer inzetten voor coachen van jong talent en volgt met belangstelling jong pianotalent en de nationale en internationale pianoconcoursen. Heeft zijn hele leven al grote affiniteit met Liszt.

Yoram Ish-Hurwitz
Yoram Ish-Hurwitz is een Nederlands-Israëlische concertpianist met vele optredens in binnen- en buitenland. Met name zijn projecten die erop gericht zijn lastig programmeerbare muziek van de hoogste kwaliteit onder een breder publiek te presenteren, wekt nationaal en internationaal de belangstelling. Voorbeelden hiervan zijn de integrale vertolking van de pianocyclus Années de Pèlerinage van Franz Liszt en de complete uitvoering van de cyclus Iberia van Isaac Albéniz. Van Ish-Hurwitz zijn een achttal (SA)CD's verschenen met werken van Schubert, Chopin, Moessorgsky, Prokofjev, Liszt en Albéniz. Sinds 2010 is hij artistiek leider van kamermuziekfestival Oranjewoud Festival. Website www.ish-hurwitz.com en www.oranjewoudfestival.nl

Copyright Stichting Franz Liszt Kring. Alle rechten voorbehouden.