Liszt Kring Activiteiten Over Liszt Internationaal Archief
Doelstelling Adresgegevens Bestuur Word donateur

 

Martijn van den Hoek ernstig ziek

 

Aan: Donateurs van de Franz Liszt Kring en overige relaties, Geachte mevrouw, mijnheer,

Met dit bericht informeren wij u over de gezondheid van onze voorzitter, dhr. Martyn van den Hoek, die al geruime tijd ernstig ziek is.

Martyn van den Hoek werd op 23 februari jl. met spoed opgenomen in het Streekziekenhuis van Tiel. De artsen constateerden een zware longontsteking en ernstig nierfalen. Aanvankelijk bleek met medicatie een lichte verbetering van de longfunctie te zijn ingezet. Daarna trad er vrij snel een verontrustende verslechtering in. Op maandag 5 maart is bij Martyn een kunstmatige beademing aangebracht en wordt hij kunstmatig in slaap gehouden.

Op vrijdag 9 maart is hij overgebacht naar de ICT afdeling van het Streekziekenhuis ‘De Gelderse Vallei’ te Ede, en van daaruit, op 27 maart jl. naar het UMC te Utrecht. Daar is geen bezoek mogelijk.

De zus van Martyn, mevrouw Helma van den Hoek, informeert ons mede namens Tomiko, de echtgenote van Martyn, zeer regelmatig over de ontwikkelingen.

Het is ons de afgelopen weken duidelijk geworden dat wij Martyn voor langere tijd gaan missen. Onze gedachten gaan uit naar zijn zus Helma en zijn vrouw Tomiko. Wij hopen en bidden, net als zij, dat er de komende weken lichtpunten gemeld kunnen worden. Het is wel mogelijk een kaartje te sturen naar het volgende adres:

Intensive Care Centrum
p/a UMC Utrecht locatie AZU
Postbus 85500
Huispostnummer F06.230
3508 GA Utrecht

De functie van voorzitter wordt voorlopig waargenomen door Christo Lelie, onze vice-voorzitter. We gaan, geheel in de geest van Martyn door, met het uitwerken van de door hem ingebrachte ideeën. Die het afgelopen jaar er toe geleid hebben dat onze kring en en de muziek van Franz Liszt in ons land grotere bekendheid kregen.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Franz Liszt Kring,

Peter van Korlaar (secretaris)

Copyright Stichting Franz Liszt Kring. Alle rechten voorbehouden.